Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Vaarregels tijdens Sail

Vaarregels tijdens Sail

1. Algemene vaarregels en tips voor varen tijdens Sail Den Helder:

 • De maximale vaarsnelheid op de vaarweg tijdens SAIL Den Helder is: tussen de lijn van westelijk havenhoofd naar kop steiger 21 en de Viceadmiraal Moormanbrug  6 km/u. Daarbuiten geldt de normale maximale snelheid van 10 km/u.
 • Houdt te allen tijde stuurboord wal en volg de verplichte vaarrichting.
 • Vaartuigen door spierkracht voortbewogen en waterscooters zijn niet toegestaan. Zeilen, roeien, suppen of jetskiën etc. is uitdrukkelijk verboden.
 • Volg aanwijzingen van verkeersleiders en toezichthouders direct op.
 • Let op eventuele aanwijzingen op informatieborden langs de vaarweg.
 • Er wordt actief gecontroleerd op stabiliteit, alcoholgebruik en veiligheid op het water.
 • Muziekinstallaties aan boord mogen geen overlast voor de directe omgeving vormen.
 • Open vuur aan boord van recreatievaartuigen is verboden.
 • Schroefwater van grote schepen maakt kleine vaartuigen onbestuurbaar: manoeuvreer voorzichtig!
 • Houd uw handen en voeten binnenboord.
 • Houd het weer in de gaten. Neem warme kleding en water mee!
 • Houd afval aan boord.
 • Een afmeerverbod is van kracht langs de vaarweg en in het evenementengebied.
 • Ga niet met teveel mensen aan boord.
 • Kinderen aan boord? Zwemvesten aan. 

2. Gebruik marifoon:

 • Ook tijdens SAIL Den Helder is goed marifoongebruik noodzakelijk voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat tijdens de SAIL-IN op 22 juni  ruim 50 schepen, begeleid door tientallen pleziervaartuigen, op de Rede van Den Helder en in de haven varen om in en rond de haven in af te meren. Door het uitluisteren van de marifoonkanalen bent u op de hoogte van wat er in uw omgeving gebeurt, welke schepen aanwezig zijn en welke manoeuvres zij maken. Zo kiest u een veilige koers.
 • Heeft u een marifoon aan boord, dan bent u verplicht om uit te luisteren.  Gebruik de marifoon alleen als het echt noodzakelijk is. Dit om de communicatie tussen de schepen (onderling) en walstations zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Daarnaast moet u aan een aantal wettelijke basisregels voldoen:
 • stel uw marifoon in op maximaal 1 watt en controleer dit voordat u gaat zenden. Bij veel marifoons moet u dit handmatig instellen. Het gebruik van een laag vermogen is belangrijk om de communicatie tijdens SAIL niet te verstoren;
 • programmeer de marifoon met de juiste ATIS-code (radio-roepnaam);
 • bedien de marifoon alleen als u het juiste marifoon-certificaat hebt;
 • gebruik de marifoonkanalen waarvoor deze zijn bestemd;
 • voer persoonlijke gesprekken uitsluitend op kanaal 72 en 77. 
 • Heeft u last van storing, slecht bereik, slechte ontvangst of helemaal geen ontvangst? Controleer dan uw antennekabels of connectoren. Ook komt het regelmatig voor dat de zend-knop van de telemike klem zit. Hierdoor zendt de marifoon onbedoeld uit met als gevolg dat in uw omgeving het marifoonverkeer zeer ernstig wordt verstoord. 
 • Heeft u nog vragen over de marifoon (en andere maritieme apparatuur) of wilt u meer informatie? Bekijk dan de veel gestelde vragen op deze website.

 

LET OP: Om de drukte op het water te kunnen beheersen en zoveel mogelijk mensen kans te bieden om een rondje te varen, gelden er speciale regels voor de toegang tot het evenementgebied.

Is uw boot langer dan 15 meter en vaart u met meer dan 12 mensen aan boord, dan moet u zich vooraf registreren op www.saildenhelder.nl. Doet u dat niet dan riskeert u een boete. 


3. Speciale vaarregels:

a. Particuliere vaarten (niet commeciëel);

Boot tot maximaal 15 meter lengte en/of maximaal 12 personen (inclusief schipper)

 • U heeft gratis toegang het evenementgebied.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan betalende passagiers mee te nemen op de particuliere vaarten.
 • Wij stellen het zeer op prijs als u een wimpel koopt van € 48,00 (inclusief 21% BTW, restitutie niet mogelijk).
  Dankzij deze aankoop maakt u het organiseren van SAIL Den Helder 2017 mede mogelijk.

 

Boot tussen 15 meter en maximaal 45,99 meter (waterlijn) en maximaal 40 personen aan boord inclusief schipper, of

Boot tot maximaal 15 meter lengte met meer dan 12 personen (inclusief schipper).

 • U heeft recht op maximaal twee keer toegang per dag tot het evenementgebied op voorwaarde dat het op geen enkele wijze een commerciële vaart betreft.
 • U dient te bevestigen dat u geen (geldelijke) tegenprestatie zal ontvangen voor uw vaarten. 
 • U betaalt een verplichte eenmalige administratie-fee van € 75,00 (incl. 21% BTW, restitutie niet mogelijk) waarvoor u een wimpel ontvangt. 
 • De wimpel is strikt persoonlijk en gekoppeld aan een naam en/of bootnaam en mag niet worden overgedragen. 
 • Deze wimpel mag op geen enkele wijze vercommercialiseerd worden. 
 • U dient de wimpel tijdens uw vaart altijd duidelijk zichtbaar te voeren. 
 • Dankzij de administratie-fee maakt u het organiseren van SAIL Den Helder 2017 mede mogelijk.
 • De wimpel helpt SAIL, RijksHavenMeester Den Helder en Waterpolitie om de veiligheid op het water van u en eventueel mede-opvarenden te waarborgen.

LET OP: 

Deze wimpels (zie boven) kunnen worden gekocht bij het Sail kantoor, Willemsoord 30 tegen contante betaling. Dit kan op iedere maandag tussen 13.00 – 16.00 uur vanaf 1 maart 2017.

b. Commerciële vaarten;

Voor alle boten die een (geldelijke) tegenprestatie vragen in welke vorm dan ook aan hun opvarenden geldt het volgende:

 • De van SAIL Den Helder toegewezen wateren gebruik makende schepen t.b.v. commerciële vaarten dienen voorzien te zijn van een door SAIL verleende accreditatie om toegang te krijgen tot het evenementgebied.
 • Aan het verkrijgen van accreditatie zijn kosten verbonden. De kosten worden individueel vastgesteld.
 • Door SAIL geaccrediteerde schepen ontvangen een door SAIL verleende wimpel. Deze dient u vervolgens altijd duidelijk zichtbaar te voeren tijdens uw vaart.
 • De wimpel is strikt persoonlijk en gekoppeld aan een naam en/of bootnaam, en mag niet worden overgedragen. 
 • Accreditatie geeft u geen recht gebruik te maken van enige kade of steiger binnen het evenementgebied.
 • Klik hier voor accreditatieaanvraag voor SAIL Den Helder.

c. Wimpel-controlesysteem en naheffing (m.b.t. toegang evenementgebied):

 • Voor zowel particuliere als commerciële vaarten geldt dat alle schepen die het evenementgebied invaren, gecontroleerd worden op rechtmatige toegang middels  visuele controles op het water.
 • Indien blijkt dat uw boot geaccrediteerd of geregistreerd had moeten zijn, u niet in het bezit bent van een door SAIL verleende wimpel, of u vaart met een wimpel die niet overeenkomt met de aan de wimpel gekoppelde boot, dan ontvangt u bij het uitvaren van het evenementgebied ter plekke een naheffing van € 1.000,- per boot plus € 100,- per opvarende.
 • Bij (één van) bovengenoemde overtredingen behoudt SAIL zich het recht voor om bovengenoemde naheffing middels deurwaarders aan de overtredende partij op te leggen en betaling hiervan te vorderen. 

 

LET OP: 

Wimpels worden na accreditatie en betaling (incl. verzendkosten) vanaf 1 mei toegestuurd.

Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube