Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Spertijden Bruggen/Sluizen/Haven

Extra Spertijden Nieuwe Haven

In verband met het afsteken van vuurwerk op vrijdag en zaterdag avond is er een extra sperring van de haven tussen 22:30 en 23:30 uur.

Het besluit hiertoe kun u hier inzien.

Bedieningstijden bruggen en sluizen tijdens SAIL Den Helder 2017/Marinedagen 2017

Voor een aantal bruggen en sluizen gelden aangepaste bedieningstijden gedurende de periode van SAIL Den Helder/Marinedagen 2017 (22-25 juni). Er zijn extra sperringen toegevoegd om de verwachte grote verkeersdrukte op het land van en naar de havens te kunnen verwerken.

 

De bruggen en sluizen die niet worden genoemd in deze opsomming draaien volgens “normaal” regime.

 

Spertijden Moormanbrug:

 

Donderdag 22 juni            Vrijdag 23 juni               Zaterdag 24 juni            Zondag 25 juni
07:00-08:10 07:00-08:10 09:00-10:00 09:00-10:00
09:00-10:30 09:00-10:00 17:30-18:30 17:30-18:30
14:00-15:00 17:30-18:30 22:30-23:30  
22:30-23:30 22:30-23:30  

 

Bedieningsregime recreatievaart:

Voor de recreatievaart wordt een bedieningsregime gehanteerd waarbij de recreatievaart verzameld wordt en dat er 1x per uur wordt gedraaid (op het halve uur).

 

Spertijden Van Kinsbergenbrug:

 

Donderdag 22 juni            Vrijdag 23 juni                Zaterdag 24 juni            Zondag 25 juni
07:00-08:10 07:00-08:10 09:00-10:00 09:00-10:00
09:00-10:30 09:00-10:00 17:30-18:30 17:30-18:30
14:00-15:00

16:30-19:00 *

22:30-23:30  
22:30-23:30 22:30-23:30    

 

* In verband met het roei event in de Koopvaardersbinnenhaven is de van Kinsbergenbrug langer gestremd.

 

Bedieningsregime recreatievaart:

Voor de recreatievaart wordt een bedieningsregime gehanteerd waarbij de recreatievaart verzameld wordt en dat er 1x per uur wordt gedraaid (op het halve uur).

 

Zeedoksluis:

 

De schepen die door de Zeedoksluis gaan, niet zijnde Sail schepen, hebben als bestemming jachthaven Willemsoord BV.

Omdat het schutten van de schepen gemiddeld 20-30 minuten duurt blijven zoveel mogelijk de standaardtijden van de bediening Zeedoksluis gehandhaafd.

 

Tijden:

08:00-11:00

13:00-16:00

18:00-21:00

 

De schepen die bekend zijn de bij de jachthaven worden geschut en zoveel mogelijk tegelijk.

Schepen die op de bonnefooi komen en niet bij de jachthaven bekend zijn worden niet geschut.

 

Donderdag 22 juni

Vanaf 14.00 is de Zeedoksluis gestremd in verband met het binnen komen van de Sail schepen.

Afhankelijk van de planning zal er wel geschut worden voor Sail schepen met  bestemming het Natte Dok. Zo gauw de Sail schepen langs de Nieuwediepkade liggen zal er weer regulier geschut kunnen worden.

 

Vrijdag 23 juni

Reguliere schuttijden

 

Zaterdag 24 juni

Reguliere schuttijden

 

Zondag 25 juni

De recreatievaart wat naar buiten wil zal voor 12.00 moeten worden geschut.

Vanaf 12.00 uur zullen de schepen ontmeren voor de Sail Parade out en zal er een mensenmassa richting de dijk verplaatsen. Voor een vlotte passage van deze mensenmassa blijft de Zeedoksluisbrug gesloten. De Sail schepen in het Natte dok doen mee aan de Parade out. Deze schepen vertrekken rond 13.00 uur.

 

Extra sperringen van de Koegrasbrug:


Van 22 tot en met 25 juni zijn er in verband met extra treinen naar en van Den Helder extra sperringen van de Koegrasspoorbrug.

 

Donderdag 11:00-13:00 en 20:30-00:30

Vrijdag 10:00-12:00 en 23:00-01:30

Zaterdag 10:00-12:00 en 23:00-01:30

Zondag 09:00-11:00 en 18:00-20:00

 

Niet afmeren Flaneerkade

In verband met het evenement SAIL Den Helder 2017/ Marinedagen 2017 is de Flaneerkade in de maritieme binnenhaven te Den Helder niet beschikbaar voor het afmeren van reguliere recreatievaart vanaf dinsdag 20 juni tot maandag 26 juni 2017.

Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube