1. Het actief betrekken en laten deelnemen van jongeren in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar in de organisatie van en activiteiten rond Sail Den Helder 2023
    Het betreft jongeren in het algemeen, maar zeker ook jongeren met minder kansen of jongeren met een beperking. Zij kunnen zich inschrijven als: 'trainee' aan boord van één van de tall ships om een deel van de STI race mee te varen, het leven op zee en in een hecht teamverband aan boord te ervaren en daarmee een belangrijke levenservaring op te doen. Het betreft ook jongeren binnen de organisatie van Sail Den Helder 2023 voor de vele taken die de organisatie in de voorbereiding en uitvoering van dit grote evenement heeft, voor een verrijkende ervaring als vrijwilliger of een opleidingsstage voor middelbaar of hoger onderwijs.

    Nederland heeft een rijke maritieme traditie en is ontegenzeggelijk verbonden met de zee. Een maritiem land als Nederland wil blijven investeren in betrokkenheid en onderwijs van jonge mensen in alles wat de zee en het gebruik van de zee te bieden heeft. Via de organisaties 'Windseeker' en 'Sail Academy Den Helder' heeft de organisatie direct contact met verschillende onderwijsinstellingen in de Noordkop en daarbuiten om stageplekken en werkervaring te kunnen koppelen aan studies en het verkrijgen van studiepunten.

  2. Promotie van 'blauwe energie'
    Met blauwe energie bedoelen we hernieuwbare mariene energie. Duurzaamheid en de bescherming van onze leefomgeving staan hoog op de agenda van Den Helder, Hollands Kroon en Texel. De unieke locatie van deze gemeentes aan de rand van de zee onderstrepen het belang en de afhankelijkheid van een schoon en gezond maritiem milieu voor toekomstige generaties. Den Helder richt haar pijlen meer en meer op windenergie op zee. De tall ships die Sail Den Helder 2023 zullen bezoeken zijn ook een prachtig voorbeeld van gebruik van windenergie op zee. Sail Den Helder 2023 wil een platform bieden voor organisaties betrokken bij bescherming en duurzaamheid van de maritieme omgeving. 

    Belangrijke onderwerpen die Sail Den Helder 2023 wil ondersteunen zijn: de strijd tegen de vervuiling door plastic, de energietransitie naar duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen, de bescherming van het kwetsbare maritieme milieu zoals dat van de Waddenzee en schoon water. Sail Den Helder 2023  wil zich meten met de meest milieuvriendelijke en duurzame evenementen voor een wereld zonder afval plastic en met een energiegebruik met zo laag mogelijke CO2 uitstoot en luchtverontreiniging. Sail Den Helder 2023 staat voor een duurzaam en milieubewust gebruik van de zee.