Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Gedragsregels op het water

Gedragsregels op het water SAIL Den Helder 2017

Algemene vaarregels en tips voor varen tijdens SAIL Den Helder 2017:

 • De maximale vaarsnelheid op de vaarweg tijdens SAIL Den Helder is: Tussen de havenhoofden van Den Helder en de Koopvaardersschutsluis geldt een maximale snelheid van 6 km/u. Daarbuiten geldt de normale maximale snelheid.
 • Houdt te allen tijde stuurboord wal en volg de verplichte vaarrichting.
 • Vaartuigen door spierkracht voortbewogen en waterscooters zijn niet toegestaan. Zeilen, roeien, suppen of jetskiën etc. is uitdrukkelijk verboden.
 • Volg aanwijzingen van verkeersleiders en toezichthouders direct op. Verkeerscentrale Den Helder is te bereiken op marifoon VHF kanaal 62.
 • Sperring van de haven: Wanneer de twee rode lampen branden op het dak van de verkeerscentrale Den Helder (Havencoördinatiecentrum Harssens), is de haven tijdelijk gesperd wegens aankomende of vertrekkende zeevaart. Op dat moment is het verboden de haven in of uit te varen en zich te bevinden binnen 200 meter aan weerszijden van de lichtenlijn, zowel op de rede van Den Helder binnen één zeemijl vanaf de havenmond, als in de haven.
 • Let op eventuele aanwijzingen op informatieborden langs de vaarweg.
 • Er wordt actief gecontroleerd op stabiliteit, alcoholgebruik en veiligheid op het water.
 • Muziekinstallaties aan boord mogen geen overlast voor de directe omgeving vormen.
 • Open vuur aan boord van recreatievaartuigen is verboden.
 • Schroefwater van grote schepen maakt kleine vaartuigen onbestuurbaar: manoeuvreer voorzichtig!
 • Houd uw handen en voeten binnenboord.
 • Houd het weer in de gaten. Neem warme kleding en water mee!
 • Houd afval aan boord.
 • Een afmeerverbod is van kracht langs de vaarweg en in het evenementengebied.
 • Ga niet met te veel mensen aan boord.
 • Kinderen aan boord? Zwemvesten aan. 

 

Gebruik marifoon:

 • Ook tijdens SAIL Den Helder is goed marifoongebruik noodzakelijk voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat tijdens de SAIL-IN op 22 juni ruim 50 schepen, begeleid door tientallen pleziervaartuigen, op de Rede van Den Helder en in de haven varen om in en rond de haven in af te meren. Door het uitluisteren van de marifoonkanalen bent u op de hoogte van wat er in uw omgeving gebeurt, welke schepen aanwezig zijn en welke manoeuvres zij maken. Zo kiest u een veilige koers.
 • Heeft u een marifoon aan boord, dan bent u verplicht om uit te luisteren. Gebruik de marifoon alleen als het echt noodzakelijk is. Dit om de communicatie tussen de schepen (onderling) en walstations zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast moet u aan een aantal wettelijke basisregels voldoen:

 • Stel uw marifoon in op maximaal 1 watt en controleer dit voordat u gaat zenden. Bij veel marifonen moet u dit handmatig instellen. Het gebruik van een laag vermogen is belangrijk om de communicatie tijdens SAIL niet te verstoren;
 • Programmeer de marifoon met de juiste ATIS-code (radio-roepnaam);
 • Bedien de marifoon alleen als u het juiste marifoon-certificaat hebt;
 • Gebruik de marifoonkanalen waarvoor deze zijn bestemd;
 • Voer persoonlijke gesprekken uitsluitend op kanaal 77. 
 • Heeft u last van storing, slecht bereik, slechte ontvangst of helemaal geen ontvangst? Controleer dan uw antennekabels of connectoren. Ook komt het regelmatig voor dat de zend-knop van de telemike klem zit. Hierdoor zendt de marifoon onbedoeld uit met als gevolg dat in uw omgeving het marifoonverkeer zeer ernstig wordt verstoord. 
 • Heeft u nog vragen over de marifoon (en andere maritieme apparatuur) of wilt u meer informatie? Bekijk dan de veel gestelde vragen op deze website.

Voor informatie over de spertijden van de bruggen en sluizen tijdens SAIL Den Helder 2017/ Marinedagen 2017 kunt u hier kijken.

Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube