Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Huisregels SAIL Den Helder

   Huisregels Sail Den Helder 2017

Om het iedereen zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken gelden tijden SAIL Den Helder 2017 de navolgende gedragsregels:

 

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en om het evenemententerrein van SAIL Den Helder/Marinedagen 2017 (SDH/MD)

 • Het betreden en het bijwonen van SDH/MD op het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker

 • Tijdens SDH/MD worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken dan wel te gebruiken voor promotionele doeleinden

 • U moet zich, op aanvraag van daartoe bevoegde personen, kunnen legitimeren

 • U dient de aanwijzingen van toezichthouders, beveiliging of het SDH/MD personeel op te volgen

 • U mag geen commerciële activiteiten uitvoeren

 • Pas op voor zakkenrollers

 • De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het ongeautoriseerd ontvreemden van persoonlijke eigendommen

 • Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcohol verkocht, legitimatie is tot 25 jaar verplicht

 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben

 • Slag-, stoot-, of vuurwapens zijn niet toegestaan. Personen in het bezit hiervan worden direct aan de politie overgedragen

 • Wildplassen verboden!
  Er zijn diverse toiletten op het terrein aanwezig

 • Crowdsurfen is verboden. Crowdsurfers worden door security van het terrein verwijderd

 • Het gebruik van drones is verboden

 • Flyeren en/of het uitdelen van samples is niet toegestaan tenzij dit door de organisatie SDH/MD schriftelijk is vastgelegd

 • ZOEKGERAAKTE KINDEREN
  Schrijf voor vertrek van huis bij kinderen hun naam en eventueel een telefoonnummer op de onderarm of hang een koordje, met de noodzakelijke informatie, om de hals. Zoekgeraakte kinderen worden altijd door de organisatie opgevangen. Bij vermissing van een kind: neem contact op met een securitymedewerker of politie. Zij kunnen U verder helpen.

 • EHBO
  Er bevinden zich verschillende EHBO-posten op het terrein. De aanwezige EHBO-ers bieden hier de gehele dag professionele hulp. Zie je anderen die hulp nodig hebben? Waarschuw zo snel mogelijk de security of politie. Zij staan in direct contact met de EHBO.

 • OPENBARE ORDE
  In nauwe samenwerking met overheid en politie doet de organisatie er alles aan om zorg te dragen voor jouw veiligheid. Veel extra maatregelen zullen niet direct zichtbaar zijn, maar U kunt er zeker van zijn dat er alles aan wordt gedaan om SDH/MD zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen.

 • SAIL SCHOON
  De Organisatie doet er alles aan om een zo schoon mogelijk evenement te zijn. Hiertoe staan verspreid over het terrein veel publieksafvalcontainers, waar afval gescheiden in kan worden gegooid. Dit wordt gescheiden opgehaald en verwerkt.

Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube