Gemeente Den Helder en Stichting Sail Den Helder ondertekenen partnerovereenkomst

2 februari 2022

‘Sail Den Helder 2023 moet trots door het land laten golven’

Gemeente Den Helder en Stichting Sail Den Helder ondertekenen partnerovereenkomst

Sail Den Helder 2023 wordt hét moment waarop de wereld ziet dat Den Helder geweldig is opgeknapt, grootse evenementen kan organiseren en ambitieuze toekomstplannen heeft. De gemeente Den Helder zet daarom vol in op dit nautische hoogtepunt dat zo’n 350.000 bezoekers naar de marinestad moet brengen. De organisaties hebben woensdag 2 februari op Willemsoord een partnerovereenkomst getekend.

Namens de gemeente waren burgemeester Jan de Boer en wethouders Kees Visser en Pieter Kos aanwezig in de Medemblikkerloods. Namens de stichting tekenden voorzitter Arian Minderhoud en Peter Kramer uit naam van secretaris Kees Turnhout de partnerovereenkomst. De aanwezigheid van de burgemeester en twee wethouders laat zien hoeveel impact Sail Den Helder voor de regio heeft. Het nautische evenement wordt een groot feest, zo is de verwachting, waarbij de bezoekers met eigen ogen kunnen zien dat het in Den Helder goed wonen, werken, leren en recreëren is.

Zo ziet havenwethouder Visser de mogelijkheid om niet alleen regionaal, maar ook landelijk te laten zien hoe de gemeente samen met partners investeert en innoveert. Als voorbeeld noemt hij de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. ‘’Daarin focussen we vooral op kennis en talent, innovatieve maritieme technologieën en de energietransitie, zoals het stimuleren van de waterstof.”

Door deze ontwikkelingen én een vergrijzende bevolking ontstaan er veel vacatures. Arbeids- en onderwijswethouder Pieter Kos zet in op het vinden van nieuwe werkenden, onder meer via het Helders Perspectief. “De wens van Sail Den Helder om zoveel mogelijk met jongeren te werken, sluit naadloos aan bij ons doel: de jeugd interesseren en opleiden voor sectoren waarin veel werk is, zoals de techniek.”

Leerlingen bouwen minibotter

Niet voor niets begonnen twee leerlingen van Scholen aan Zee voor de ondertekening met de bouw van een minibotter die volgend jaar te water moet worden gelaten. Het symboliseert de ambitie om het onderwijs erbij te betrekken. De vorige editie, in 2017, telde 772 jongeren die meehielpen in aanloop naar en tijdens het evenement. Zij deden ervaring op en konden zich ontwikkelen. Het streven voor 2023 is een verdubbeling van dat aantal.

Met verschillende activiteiten en projecten promoot Scholen aan Zee zelf ook de nautische en maritieme wereld die onlosmakelijk bij Den Helder hoort. Dat komt in verschillende lesprogramma’s terug, zoals bij de bouw van een minibotter met een hulpmotor op waterstof, de bouw van grote en kleine zeilboten en solarboten, het organiseren van zeillessen en -reizen, het promoten van nautische en maritieme beroepen en met projecten over duurzaamheid en bewustwording van de zee.

Trots en toekomstperspectief

Burgemeester De Boer ziet voor zich hoe de trots op Den Helder door stad en land zal golven. “Onze inwoners weten dat je hier goed kunt wonen, werken, leren en vakantie vieren. We willen graag dat bezoekers van heinde en verre dat zelf ervaren. Door met inwoners, organisaties en overheden binnen én buiten de gemeente te werken aan het toekomstperspectief – met Sail Den Helder als een nautisch feest voor iedereen – maken we van Den Helder een gemeente waar mensen willen zijn.”

Een groots maritiem feest

Sail Den Helder belooft in 2023 een groots maritiem feest te worden voor de inwoners van Den Helder en de vele bezoekers uit het hele land. Met tientallen imposante Tall Ships en schepen van ons varend erfgoed afgemeerd in de haven. En mooie publieksevenementen op Willemsoord en op de kades. En dat samen met de Marinedagen. “Het bestuur van Sail Den Helder is blij met de steun van de gemeente en andere partners en trots dat Den Helder de starthaven zal zijn van de Tall Ships Race in 2023”, aldus voorzitter Arian Minderhoud.

Sail Den Helder vindt in 2023 plaats van 29 juni tot en met 2 juli, tegelijk met de Marinedagen.