Neptune Energy Nederland trotse partner van Sail Den Helder 2023

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Sail Den Helder 2023. Met name de overgang naar duurzame energiebronnen om de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk houden, staat centraal.

Deze doelstelling past goed bij de visie van Neptune Energy. Neptune is de grootste gasproducent op de Nederlandse Noordzee en streeft ernaar om in 2030 meer CO₂ op te slaan dan wat tijdenshaar activiteiten en het gebruik van door haar verkochte producten wordt uitgestoten. Neptune is actief in gas, CO2-opslag (CCS), elektrificatie en groene waterstof. Zij streeft naar het produceren van energie tegen een zo laag mogelijke footprint om zo te voldoen aan de veranderende energiebehoeften van de samenleving en maatschappij.  
 
Op de ochtend van dinsdag 14 maart tekende Managing Director Lex de Groot van Neptune Energyin Nederland de partnerovereenkomst. Ze zijn daarmee officieel partner geworden van Sail Den Helder 2023!