Sail Academy en Inholland ondertekenen partnerovereenkomst

20 mei 2022

Sail Academy Den Helder gaat wederom zorgdragen voor de verbinding tussen jong talent, het onderwijs en Sail Den Helder 2023. De doelstelling is om vanaf nu zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij Sail Den Helder 2023. Het begin van een mooie samenwerking waar de jongeren in de regio de hoofdrol zullen spelen; en dat allemaal in de voorbereiding en uitvoering van Sail Den Helder 2023. Op 20 mei vond er een officieel tekenmoment plaats in Gebouw 30 op Willemsoord samen met Hogeschool Inholland.

Hogeschool Inholland streeft naar co-creatie waarbij studenten en het werkveld in een interdisciplinaire aanpak samen werken aan maatschappelijke vraagstukken in de regio. De werkgroep ‘De Verbinders’ van Inholland Alkmaar is opgezet om initiatieven met elkaar te delen, elkaar te inspireren en te enthousiasmeren. 

‘Sail Academy Den Helder’ richt zich op talentontwikkeling en het verbinden van vraagstukken uit de regio met onderwijs. Dit sluit uitstekend aan bij de doelstellingen en de regionale samenwerking van Hogeschool Inholland Alkmaar. Meerdere opleidingen werken al aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Innovatielab bij Inholland Alkmaar.

Yvonne Leegwater en Truus Wening hebben vanuit hun rol in de werkgroep ‘De Verbinders’ een bijeenkomst georganiseerd waarbij docenten en onderzoekers van opleidingen aanwezig waren om te brainstormen over mogelijke samenwerking. Olav Rülander, onderwijsmanager Finance en Accountancy van het domein Business, Finance & Law, ondertekent namens Inholland de samenwerking met ‘Sail Academy Den Helder’ waaraan Inholland-opleidingen van meerdere onderwijsdomeinen zullen participeren.

Hogeschool Inholland heeft de intentie om ook ná juli 2023, als deze editie van Sail Den Helder is afgerond, de strategische samenwerking met de Sail Academy aan te gaan waarbij de evenementen zoals SAIL Amsterdam, de Wereldhavendagen Rotterdam en toekomstige editie Sail Den Helder een onderdeel zullen zijn. Hierdoor kunnen de maatschappelijke vraagstukken verwerkt worden in het curriculum van de opleidingen waarbij de regio het klaslokaal is en de studenten uitdagend onderwijs krijgen.

 Sail Den Helder belooft in 2023 een groots maritiem feest te worden voor de vele bezoekers uit het hele land. Met tientallen imposante Tall Ships en schepen van ons varend erfgoed die afmeren in de haven. Ook zijn er mooie publieksevenementen op Willemsoord en op de kades. Sail Den Helder vindt in 2023 plaats van 29 juni tot en met 2 juli, tegelijk met de Marinedagen.