Stichting Sail Den Helder is opgericht door de burgemeester van Den Helder met als doel Den Helder als haven voor tall-ships evenementen te promoten en de organisatie van Sail Den Helder 2023 vorm te geven. De Stichting Sail Den Helder treedt op namens de gemeente Den Helder en heeft het mandaat om het contract met Sail Training International (STI) organisatie te ondertekenen. Stichting Sail Den Helder fungeert als stuurgroep en opereert op uitvoerend niveau met vertegenwoordigers van de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en de Koninklijke Marine. De Stichting onderhoudt contact met STI, de drie gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Koninklijke Marine, partners en andere relevante belanghebbenden. De Stichting heeft nu als taak Sail Den Helder 2023 te promoten en te organiseren in goede co├Ârdinatie met de Marinedagen 2023.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten en de Koninklijke Marine:
Voorzitter
Arian Minderhoud, Commandeur buiten dienst
Penningmeester
Peter Kramer, Financieel Directeur Woningstichting Den Helder
Secretaris
Kees Turnhout, Plaatsvervangend Directeur Port of Den Helder
Leden
Peter-Paul Solkesz, voorzitter Helderse Ondernemers Vereniging
Jan Frederici, namens gemeente Texel
Elbert Volkers, namens gemeente Hollands Kroon
Hugo Sinke, vertegenwoordiger Commandant der Zeestrijdkrachten