Doelstellingen

  1. Het actief betrekken en laten deelnemen van jongeren in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar in de organisatie van en activiteiten rond Sail Den Helder 2023
    Het betreft jongeren in het algemeen, maar zeker ook jongeren met minder kansen of jongeren met een handicap. Zij kunnen zich inschrijven als: 'trainee' aan boord van één van de tall ships om een deel van de STI race mee te varen, het leven op zee en in een hecht teamverband aan boord te ervaren en daarmee een belangrijke levenservaring op te doen. Het betreft ook jongeren binnen de organisatie van Sail voor de vele taken die de organisatie in de voorbereiding en uitvoering van dit grote evenement heeft, voor een verrijkende ervaring als vrijwilliger of een opleidingsstage voor middelbaar of hoger onderwijs.

    Nederland heeft een rijke maritieme traditie en is ontegenzeggelijk verbonden met de zee. Een maritiem land als Nederland wil blijven investeren in betrokkenheid en onderwijs van jonge mensen in alles wat de zee en het gebruik van de zee te bieden heeft. Via de organisaties 'Windseeker' en 'Sail Academy' heeft de organisatie direct contact met verschillende onderwijsinstellingen in de Noordkop en daarbuiten om stageplekken en werkervaring te kunnen koppelen aan studies en het verkrijgen van studiepunten.

  2. Promotie van 'blauwe energie'
    Met blauwe energie bedoelen we hernieuwbare mariene energie. Duurzaamheid en de bescherming van onze leefomgeving staan hoog op de agenda van Den Helder, Hollands Kroon en Texel. De unieke locatie van deze gemeentes aan de rand van de zee onderstrepen het belang en de afhankelijkheid van een schoon en gezond maritiem milieu voor toekomstige generaties. Den Helder richt haar pijlen meer en meer op windenergie op zee. De tall ships die Sail Den Helder zullen bezoeken zijn ook een prachtig voorbeeld van gebruik van windenergie op zee. Sail Den Helder wil een platform bieden voor organisaties betrokken bij bescherming en duurzaamheid van de maritieme omgeving. 

    Belangrijke onderwerpen die Sail Den Helder wil ondersteunen zijn: de strijd tegen de vervuiling door plastic, de energietransitie naar duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen, de bescherming van het kwetsbare maritieme milieu zoals dat van de Waddenzee en schoon water. Sail Den Helder wil zich meten met de meest milieuvriendelijke en duurzame evenementen voor een wereld zonder afval plastic en met een energiegebruik met zo laag mogelijke CO2 uitstoot en luchtverontreiniging. Sail Den Helder staat voor een duurzaam en milieubewust gebruik van de zee. 

Van Bidbook naar Contract

Voor 2023 heeft Stichting SAIL Den Helder samen met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine- een 'bidbook' aangeboden aan de directie van Sail Training International (STI) om Den Helder in aanmerking te laten komen als starthaven voor de Tall Ships Races 2023.


STI is de organisatie die de jaarlijkse zeilraces voor Tall Ships organiseert. De STI heeft begin 2021 het aanbod van de Stichting SAIL Den Helder geaccepteerd hetgeen resulteerde in een contract voor de organisatie van dit evenement van 29 juni t/m 2 juli 2023. Het 'bidbook' geeft een goede weergave wat we van plan zijn weer te organiseren.

Download het bidbook


Organisatie

Stichting SAIL Den Helder is opgericht door de burgemeester van Den Helder met als doel Den Helder als haven voor tall-ships evenementen te promoten en de organisatie van SAIL vorm te geven. De stichting treedt op namens de gemeente Den Helder en heeft het mandaat om het contract met Sail Training International (STI) organisatie te ondertekenen. Stichting SAIL Den Helder fungeert als stuurgroep en opereert op uitvoerend niveau met vertegenwoordigers van de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en de Koninklijke Marine. De stichting onderhoudt contact met STI, de drie gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Koninklijke Marine, sponsors en andere relevante belanghebbenden. De Stichting heeft nu als taak SAIL Den Helder 2023 te promoten en te organiseren in goede coördinatie met de Marinedagen 2023.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten en de Koninklijke Marine:
Voorzitter
Arian Minderhoud, Commandeur buiten dienst
Penningmeester
Peter Kramer, Financieel Directeur Woningstichting Den Helder
Secretaris
Kees Turnhout, Plaatsvervangend Directeur Port of Den Helder
Leden
Peter-Paul Solkesz, voorzitter Helderse Ondernemers Vereniging
Jan Frederici, namens gemeente Texel
Elbert Volkers, namens gemeente Hollands Kroon
Hugo Sinke, vertegenwoordiger Commandant der Zeestrijdkrachten


Terugblik

Den Helder heeft een lange en succesvolle geschiedenis samen met SAIL. Den Helder heeft 5 keer een SAIL-Evenement georganiseerd in het verleden; in 1993, 1998, 2008, 2013 en 2017

De laatste keer dat SAIL Den Helder is georganiseerd trok het 4 daagse evenement 350.000 bezoekers! Tevens waren er grote muzikale optredens en vele activiteiten op en naast het water.  SAIL Den Helder werd in combinatie met de Marinedagen georganiseerd.


Over Den Helder

Den Helder, een vestingstad aan zee, met een onuitwisbare en onbetwiste geschiedenis en traditie. Puur, robuust en misschien zelfs een beetje rauw. Als Gibraltar van het noorden biedt de stad toegang tot een grote verscheidenheid aan verborgen schatten die je zullen verrassen.

Wil je ontspannen, tot rust komen en genieten van natuur, cultureel erfgoed en neerstrijken bij sfeervolle restaurants en accommodaties, dan ben je in Den Helder aan het juiste adres. Bezoek bijvoorbeeld de verschillende musea, zoals het Marinemuseum, het Reddingmuseum, Fort Kijkduin en het openluchtmuseum kunst- en natuurproject De Nollen!

De portal “denhelder.online” geeft je informatie over Den Helder, Huisduinen en Julianadorp op het gebied van cultureel erfgoed, accommodaties, evenementen, wonen, werken, leren  en recreëren.

Ga naar www.denhelder.online