Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Steward (nevenfunctie)

Vanzelfsprekend is er tijdens SAIL Den Helder aandacht voor de openbare orde en veiligheid. Een beveiligingsorganisatie draagt, samen met de Politie, zorg voor de openbare orde en veiligheid op het Sail terrein. 

Een veiligheidskundige zal in samenspraak met de bureau ARBO, Milieu en veiligheid van de Koninklijke Marine toezien op de veiligheidsaspecten.Echter als vrijwilliger binnen Sail ben je ongeacht je functie onze oren en ogen op het terrein.

 

Dragen van de speciale SAIL crew kleding maakt dat je voor bezoekend publiek herkenbaar bent als onderdeel van de SAIL organisatie en hierop ook zal worden aangesproken. Dit betekent dat we je vragen om tijdens de uitvoering van Sail je omgeving goed te blijven observeren en mogelijke vreemde situaties te melden. Daarbij moet je aandacht met name uitgaan naar eventuele opstoppingen in bezoekersstromen, mogelijke opstootjes of onveilige situaties. 

 

Voorafgaand aan het evenement zal een briefing worden gehouden over de veiligheids- en beveiligings aspecten en mogelijke inzet tijdens SAIL Den Helder 2017.

Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube