Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Vaarregels tijdens SAIL Den Helder

Vaarregels tijdens SAIL Den Helder 2017/Marinedagen 2017

Deze vaarregels bevatten uitleg en aanwijzingen over hoe om te gaan met water activiteiten in het evenement gebied SAIL Den Helder en Marinedagen 2017. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen particuliere en commerciële vaarten. De kosten die in rekening worden gebracht zijn noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de kosten die de SAIL organisatie heeft gemaakt om de Tall Ships naar Den Helder te laten komen. Hieronder vindt u de verschillende vormen en hun uitwerking.

 

Commerciële vaarten

Voor alle boten/schepen die een (geldelijke) tegenprestatie vragen in welke vorm dan ook aan hun opvarenden geldt het volgende:

 • De van SAIL Den Helder toegewezen wateren gebruik makende schepen t.b.v. commerciële vaarten dienen voorzien te zijn van een door SAIL verleende accreditatie om toegang te krijgen tot het evenementgebied.
 • Aan het verkrijgen van accreditatie zijn kosten verbonden. De kosten worden individueel vastgesteld.
 • Door SAIL geaccrediteerde schepen ontvangen een door SAIL verleende vlag. Deze dient u vervolgens altijd duidelijk zichtbaar te voeren tijdens uw vaart.
 • De vlag is strikt persoonlijk en gekoppeld aan een naam en/of bootnaam, en mag niet worden overgedragen. 
 • Accreditatie geeft u geen recht gebruik te maken van enige kade of steiger binnen het evenementgebied.
 • Klik hier voor accreditatieaanvraag voor SAIL Den Helder. Geeft u bij uw aanvraag altijd de naam en lengte van het schip, het maximum aantal passagiers en uw factuur-/postadres aan.
 • Na aanvraag ontvangt u een factuur en dient u het bedrag (inclusief verzendkosten) over te maken.
 • Na ontvangst van uw bedrag wordt de vlag aan u toegezonden.

 

Particuliere vaarten

 • U heeft gratis toegang het evenementgebied.
 • Het is op geen enkele wijze toegestaan betalende passagiers mee te nemen op de particuliere vaarten.
 • Wij stellen het zeer op prijs als u een wimpel koopt van € 48,00 (inclusief 21% BTW, restitutie niet mogelijk).
 • Klik hier voor wimpel aanvraag voor SAIL Den Helder. Geeft u bij uw aanvraag altijd de naam van het schip en uw factuur-/postadres aan.
 • Na ontvangst van uw bedrag wordt de wimpel aan u toegezonden.

 

Wimpel/vlag-controlesysteem en naheffing (m.b.t. toegang evenementgebied)

 • Voor zowel particuliere als commerciële vaarten geldt dat alle schepen die het evenementgebied invaren, gecontroleerd worden op rechtmatige toegang middels visuele controles op het water.
 • Indien blijkt dat uw boot geaccrediteerd of geregistreerd had moeten zijn, u niet in het bezit bent van een door SAIL verleende wimpel/vlag, of u vaart met een wimpel/vlag die niet overeenkomt met de aan de wimpel/vlag gekoppelde boot, dan ontvangt u bij het uitvaren van het evenementgebied ter plekke een naheffing van € 1.000,- per boot plus € 100,- per opvarende.
 • Bij (één van) bovengenoemde overtredingen behoudt SAIL zich het recht voor om bovengenoemde naheffing middels deurwaarders aan de overtredende partij op te leggen en betaling hiervan te vorderen. 
 • De wimpel/vlag helpt SAIL, RijksHavenMeester Den Helder en Waterpolitie om de veiligheid op het water van u en eventueel mede-opvarenden te waarborgen.
Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube