Het Varend Erfgoed bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen om er maar een paar te noemen. De schepen zijn per type georganiseerd in zogenaamde “behoudsorganisaties” die het collectieve belang van dat type behartigen. 

Nederland heeft de grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek en staat  Nationaal en internationaal hoog in aanzien.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft al sinds zijn oprichting in 1985 het behoud van traditionele vaartuigen als hoofddoel. Sinds die tijd sluiten behoudsorganisaties zich bij de federatie aan en worden traditionele vaartuigen ingeschreven in het register van de federatie. Hierdoor heeft de federatie een enorme expertise opgebouwd over het gehele Nederlands Varend Erfgoed. Door dit alles wordt de FVEN door overheden en allerlei organisaties in binnen- en buitenland beschouwd als dé overkoepelende organisatie van het Varend Erfgoed in Nederland.

Een aantal van deze schepen zal met zogenaamde “Aanbrengtochten” gezamenlijk de reis naar Den Helder ondernemen. 

Op Sail Den Helder is een scala van deze vaartuigen aanwezig. De schippers vertellen u graag over hun vaartuig. Maar ook niet aangesloten historische vaartuigen of replica’s kunnen zich aanmelden voor deelname aan Sail Den Helder 2023.