De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft al sinds zijn oprichting in 1985 het behoud van traditionele vaartuigen als hoofddoel. Sinds die tijd sluiten behoudsorganisaties zich bij de federatie aan en worden traditionele vaartuigen ingeschreven in het register van de federatie. Hierdoor heeft de federatie een enorme expertise opgebouwd over het gehele Nederlands Varend Erfgoed. Door dit alles wordt de FVEN door overheden en allerlei organisaties in binnen- en buitenland beschouwd als dé overkoepelende organisatie van het Varend Erfgoed in Nederland.

Meer informatie FVEN

Een aantal van deze schepen zal met zogenaamde “Aanbrengtochten” gezamenlijk de reis naar Den Helder ondernemen. Meer informatie aanbrengtochten.

Op Sail Den Helder is een scala van deze vaartuigen aanwezig. De schippers vertellen u graag over hun vaartuig. Maar ook niet aangesloten historische vaartuigen of replica’s kunnen zich aanmelden voor deelname aan Sail Den Helder 2023.


De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft al sinds zijn oprichting in 1985 het behoud van traditionele vaartuigen als hoofddoel. Sinds die tijd sluiten behoudsorganisaties zich bij de federatie aan en worden traditionele vaartuigen ingeschreven in het register van de federatie. Hierdoor heeft de federatie een enorme expertise opgebouwd over het gehele Nederlands Varend Erfgoed. Door dit alles wordt de FVEN door overheden en allerlei organisaties in binnen- en buitenland beschouwd als dé overkoepelende organisatie van het Varend Erfgoed in Nederland.

Meer informatie FVEN

Een aantal van deze schepen zal met zogenaamde “Aanbrengtochten” gezamenlijk de reis naar Den Helder ondernemen. Meer informatie aanbrengtochten.

Op Sail Den Helder is een scala van deze vaartuigen aanwezig. De schippers vertellen u graag over hun vaartuig. Maar ook niet aangesloten historische vaartuigen of replica’s kunnen zich aanmelden voor deelname aan Sail Den Helder 2023.Aanmelding Varend Erfgoed aan Sail Den Helder 2023

Wie worden uitgenodigd en hoe wordt geselecteerd.

· Authentieke vaartuigen opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland

· Authentieke replica’s van vaartuigen die behoorden tot het varend erfgoed.

· Voor Sail Den Helder 2023 interessante schepen.

Het schip moet een meerwaarde hebben als nautisch decor voor Sail Den Helder.

· Gestreefd wordt naar een grote diversiteit.

· Sail nodigt uit en kan dus aanvragen afwijzen.