Sail Den Helder - Nederlands Sail Den Helder - English Sail Den Helder - Deutsch

Het Varend Erfgoed van Sail Den Helder 2017

Ons Nationaal Varend Erfgoed

Nederland bezit de grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien. De Nederlandse historische vloot is dan ook een belangrijk deel van ons nationale erfgoed. Het is óns Nederlands Varend Erfgoed.

 

Het Varend Erfgoed bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, Klippers en Tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen, om er maar een paar te noemen. De schepen zijn per type georganiseerd in zogeheten ‘behoudsorganisaties’ die het collectieve belang van dat type behartigen.


De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft sinds haar oprichting in 1985 het behoud van traditionele vaartuigen als hoofddoel. Sinds die tijd sluiten behoudsorganisaties zich bij de federatie aan en worden traditionele vaartuigen ingeschreven in het register van de federatie. Hierdoor heeft de federatie een enorme expertise opgebouwd over het gehele Nederlands Varend Erfgoed. Door dit alles wordt de FVEN door overheden en allerlei organisaties in binnen- en buitenland beschouwd als dé overkoepelende organisatie van het Varend Erfgoed in Nederland.

Meer informatie over FVEN

 

Voor het evenement Sail Den Helder zullen een aantal van deze Varend Erfgoed schepen met zogeheten ‘Aanbrengtochten’ gezamenlijk de reis naar Den Helder ondernemen. 

Meer informatie aanbrengtochten

 

Voorwaarden deelname aan Sail Den Helder 2017:

Uw schip valt onder de noemer Varend Erfgoed,

òf is anderszins hiervoor representatief. Uw schip is een vaartuig dat goed onderhouden is en interessant om aan het publiek te tonen.

Toewijzing door de Sail organisatie van uw aanvraag vindt plaats vanaf maart 2017 op basis van aanbod, diversiteit en beschikbare kaderuimte. Indien u een ligplaats krijgt toegewezen, neemt u stilliggend deel aan het gehele evenement.

Aankomst op 21 of 22 juni en vertrek op 25 of 26 juni. Alle genodigde schepen worden op het evenemententerrein afgemeerd. Inschrijven kan tot 1 maart 2017. Bij inschrijvingen na die datum wordt u op de reservelijst geplaatst.                                                                                                                   

DE INSCHRIJVING VOOR DEELNAME VAREND ERFGOED AAN SAIL DEN HELDER 2017 IS INMIDDELS GESLOTEN.


Sail Den Helder - Good to sea you
Sail Den Helder at Facebook Sail Den Helder at Twitter Sail Den Helder at Linked Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube Sail Den Helder at Youtube